GentleYag Bilder Filmer

GentleYag

Hur fungerar laserbehandlingen?


Lasern skapar en stråle av intensivt ljus som penetrerar djupt ned i huden där den avger en kontrollerad mängd värme till de kärl som ska behandlas.

Det yttre hudlagret skyddas genom en kylande spray av cryogen. Kylsprayen tillsammans med den långpulsade lasern ger dig den optimala kärlbehandlingen med minimal risk för sidoeffekter.


Hur går behandlingen till?


Före behandlingen är det viktigt att du kommer på en personlig konsultation för att diskutera just dina förutsättningar.

Under behandlingen kommer du och den som behandlar att ha speciella skyddsglasögon som skyddar ögonen från laserljuset. Din behandlare kommer att skjuta laserljuset genom ett handstycke över de kärl som ska tas bort. Före varje laserpuls kyls det övre hudlagret med en kort dusch av kylspray. Ett behandlingstillfälle kan ta mellan fem minuter upp till en halvtimme beroende på behandlingsområde.


Gör det ont?


Några patienter kan känna ett visst obehag vid varje laserpuls. Obehaget går över inom några sekunder och minimeras genom Candelas kylspray.

För vissa patienter kan en ytlig bedövning läggas före behandlingen. Diskutera detta med din behandlare.

Hur många behandlingar krävs?


Antalet behandlingar som krävs beror på dina förutsättningar och behandlingsområde. Detta diskuteras vid konsultationen. Flera behandlingar kan vara nödvändiga eftersom många faktorer avgör effekten av behandlingen.


Hur kan jag förbereda mig inför en behandling?


Din hud bör vara helt ren och torr. Ta bort alla make-up, krämer, oljor och ”brun och sol” – produkter före laserbehandlingen. Om du har haft herpes och ska bli behandlad för kärl i ansiktet, kan det vara aktuellt med profylaktisk behandling.

Du får inte sola aktivt eller i solarium på minst 4 veckor före laserbehandlingen.

Du bör diskutera det resultat du förväntar dig, med din behandlare före behandlingen. Tillsammans bestämmer ni om laserbehandling är den bästa lösningen för dig och om dina förväntningar på resultatet är rimliga.


ad händer efter behandlingen?


En kyld kompress kan appliceras för ökad komfort efter din behandling.

Eventuell svullnad och rodnad försvinner normalt inom några timmar.


Vilka försiktighetsåtgärder ska jag vidta efter behandlingen?


Efter laserbehandlingen, undvik sol upp till 4 veckor beroende på område och utförd behandling. Använd regelbundet solskydd för att minimera risker. Skrubba inte det behandlade området under de första dagarna efter laserbehandlingen. Använd inte några peeelingprodukter eller slipande produkter.

Din behandlare kan föreslå fler åtgärder som du kan vidta behandlingen.


Finns det några sidoeffekter?


Riskerna är minimala. Sidoeffekter kan inkludera rodnad, svullnad, hyperpigmentation, hypopigmentation, sårbildning och purpura (laserblåmärke), i det behandlade området – dessa vara oftast inte längre än ett par dagar.

Permanenta sidoeffekter är mycket ovanliga. Diskutera sidoeffekter med din läkare.Bilder kommer innom kort!